Tiskové centrum

Podporujeme

 • V roce 2014 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Třebíči a to ve dnech 24. - 27. dubna. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také např. meteorologickou stanici - stavebnici pro mladé meteorology.
 • V roce 2014 naše společnost finančně podpořila koncert "10 let poté..." bývalých členů Posádkové Hudby Brno, jenž se konal dne 4.4.2014 v KC Babylon.
 • V roce 2013 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Litvínově a to ve dnech 25.- 28. dubna. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí mezi kterými byl i např. Velký atlas oblaků.
 • V roce 2013 naše společnost podpořila několika reklamními dary "Prázdninové hledání pokladů pro děti" v Přísnoticích.
 • V roce 2012 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Litomyšli a to ve dnech 4. - 7. května. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také např. venkovní teploměry na okno.
 • V roce 2011 jsme podpořili neziskové občanské sdružení Filia, které poskytuje sociální rehabilitaci klientům s duální diagnózou (mentální postižení v kombinaci s psychickým onemocněním) a provozujeme výcvikovou dílnu. Sdružení jsme darovali bezsáčkový vysavač VAX Quicklite, který bude využit pro nácvik domácích prací a také pro úklid v prostorách dílny. Chcete-li se dozvědět více o tomto sdružení či podpořit jejich činnost, pak navštivte jejich webovou prezentaci.
 • V roce 2011 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal ve Vsetíně a to ve dnech 5. - 8. května. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také praktické pomůcky pro své pokusy jako jsou např. bezdotykové infra teploměry.
 • V roce 2010 podpořila naše společnost mezinárodní festival studentů a učitelů GLOBE Games konající se 6. až 9. května ve Svitavách darem několika větroměrů a knih o počasí. GLOBE Games je setkáním více než 200 studentů ze 39 škol z celé ČR, kteří pracují v mezinárodním programu GLOBE. A co je to program GLOBE? Studenti poznávají životní prostředí v okolí své školy a učí se, jak přispět k jeho zlepšení a ochraně. Studenti pak prezentují výsledky svých ročních prací na studentské konferenci a představují je veřejnosti na festivalu.

Ke stažení

Níže najdete ke stažení logo společnosti, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií pro konečné uživatele

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz http://www.remasystem.cz/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr , viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Bibetus s.r.o.

Další doplňující informace k bateriím jsou dostupné:

Společnost Bibetus s.r.o. prohlašuje, že zajišťuje ekologickou likvidaci elektrozařízení a baterií v rámci kolektivního systému REMA (www.remasystem.cz).

Za obaly od balených výrobků společnost Bibetus s.r.o. hradí pod identifikačním číslem EK-F00090138 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO KOM, a.s.