Tiskové centrum

Podporujeme

  • V roce 2014 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Třebíči a to ve dnech 24. - 27. dubna. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také např. meteorologickou stanici - stavebnici pro mladé meteorology.
  • V roce 2014 naše společnost finančně podpořila koncert "10 let poté..." bývalých členů Posádkové Hudby Brno, jenž se konal dne 4.4.2014 v KC Babylon.
  • V roce 2013 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Litvínově a to ve dnech 25.- 28. dubna. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí mezi kterými byl i např. Velký atlas oblaků.
  • V roce 2013 naše společnost podpořila několika reklamními dary "Prázdninové hledání pokladů pro děti" v Přísnoticích.
  • V roce 2012 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal v Litomyšli a to ve dnech 4. - 7. května. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také např. venkovní teploměry na okno.
  • V roce 2011 jsme podpořili neziskové občanské sdružení Filia, které poskytuje sociální rehabilitaci klientům s duální diagnózou (mentální postižení v kombinaci s psychickým onemocněním) a provozujeme výcvikovou dílnu. Sdružení jsme darovali bezsáčkový vysavač VAX Quicklite, který bude využit pro nácvik domácích prací a také pro úklid v prostorách dílny. Chcete-li se dozvědět více o tomto sdružení či podpořit jejich činnost, pak navštivte jejich webovou prezentaci.
  • V roce 2011 naše společnost podpořila festival studentů a učitelů GLOBE Games, jenž se tentokrát konal ve Vsetíně a to ve dnech 5. - 8. května. Studenti od nás obdrželi několik zajímavých knih o počasí a také praktické pomůcky pro své pokusy jako jsou např. bezdotykové infra teploměry.
  • V roce 2010 podpořila naše společnost mezinárodní festival studentů a učitelů GLOBE Games konající se 6. až 9. května ve Svitavách darem několika větroměrů a knih o počasí. GLOBE Games je setkáním více než 200 studentů ze 39 škol z celé ČR, kteří pracují v mezinárodním programu GLOBE. A co je to program GLOBE? Studenti poznávají životní prostředí v okolí své školy a učí se, jak přispět k jeho zlepšení a ochraně. Studenti pak prezentují výsledky svých ročních prací na studentské konferenci a představují je veřejnosti na festivalu.

Ke stažení

Níže najdete ke stažení logo společnosti, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů pro konečné uživatele

Provádíme zpětný odběr a oddělený sběr použitých baterií ve spolupráci s kolektivním systémem REMA Battery, s.r.o. Přehled míst zpětného odběru, resp. odděleného sběru je k dispozici na webu firmy REMA Battery, s.r.o..